Hidup akan menjadi manfaat

bila dijalani dengan semangat ibadah

Menjalaninya dengan penuh syukur

Tidak menyia-nyiakan amanah yang telah tergariskan

Menjalaninya dengan sebaik-baiknya…

Advertisements